Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Trụ sở chính Minwee Cargo

7291 Garden Grove Blvd - Suite B
Garden Grove, CA 92841

Phone US: 714 - 2093138
Viber: +1 714 - 2093138

Facebook: https://www.facebook.com/MinweesForwardingEnterprise/

Email: huydo@minweecargo.com

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Liên hệ tại Việt Nam 

Email: dungnguyen@minweecargo.com

Email: lantran@minweecargo.com

Hotline: 093 5497283

Tên
Email
Điện Thoại
Ghi Chú